B – 1998.

ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA PRIPADNIKA BIVŠE JNA

"Narodne novine", broj 96/93.

 

Članak 1.

                        Ovim Zakonom nije propisana mogućnost ponovnog određivanja mirovine na temelju naknadno utvrđenog staža za vrijeme provedeno u Hrvatskoj domovinskoj vojsci (članak 4. stavak 2. Zakona o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju "Narodne novine", broj 96/93.)

                        "Na temelju stanja spisa slijedi, da je suprug tužiteljice pravo na mirovinu ostvario u Zajednici socijalnog osiguranja vojnih osiguranika prije 8. listopada 1991., kojemu je ta Zajednica obustavila isplatu mirovine.

                        Zakonom o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA ("Narodne novine", broj 96/93) propisani su uvjeti preuzimanja ostvarenih prava vojnih osiguranika. U konkretnom je slučaju, suprugu tužiteljice određena mirovina prema navedenom Zakonu u visini od 63,22 % od pripadajuće svote mirovine u mjesecu prosincu 1991 godine.

                        Rješenjem MP-VO 477383 od 17. ožujka 1994 F. Š.-u utvrđeno je u mirovinski staž, i to kao posebni staž u dvostrukom trajanju, vrijeme provedeno u Hrvatskoj domovinskoj vojsci od 20. lipnja 1941. do 5. travnja 1945.

                       

                        Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev za ponovno određivanje mirovine, jer nema zakonskih mogućnosti, da se visina mirovine ponovno odredi prema odredbi članka 4. stavka 2. Zakona o dopunama ZOMIO ("Narodne novine 96/93.).Prema navedenom članku 4. osiguraniku kojemu je vrijeme provedeno u sastavu hrvatske domovinske vojske, utvrđeno u dvostrukom trajanju, mirovina se određuje od mirovinske osnovice utvrđene isto kao i ostalim osiguranicima. Ako je za osiguranike povoljnije, za utvrđivanje mirovinske osnovice uzima se mjesečni prosjek plaće koju je osiguranik ostvario u bilo kojih uzastopnih pet godina osiguranja koje su za njega najpovoljnije.

         Zakonom o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA nije moguće ostvariti ponovno određivanje mirovine, jer se njime određuje samo isplata mirovina pripadnike bivše JNA, a nije regulirano pravo ponovnog određivanja mirovine. Naime, za sada se ne može utvrditi kolika je mirovina odnosno mirovinski staž ostvaren u Zajednici socijalnog osiguranja vojnih osiguranika u Beogradu, jer se matična evidencija za osiguranike vodi u tom Fondu. Utvrđivanje mirovinskog staža osiguranicima nekog drugog fonda nije moguće, jer nije predviđeno Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93. i 44/94 - dalje: ZOMIO).

                        Kako ni Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA, osim načina preuzimanja i isplate mirovine pripadnika bivše JNA, nije

regulirao ostvarenje prava na ponovno određivanje mirovine, a koje ne predviđa ni ZOMIO,

jer se radi o mirovinskom stažu koji je ostvaren u drugom Fondu, a ne Fondu u Republici Hrvatske, pa se prava iz mirovinskog osiguranja za sada ne mogu ostvariti u većem obujmu od onih, koje je ostvarila tužiteljica u konkretnom slučaju u ovom postupku."

                        Us-7280/1996. od 12. studenog 1998.