MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CD16FF.36BC6400" Ovaj je dokument web stranica u jednoj datoteci, poznata i kao datoteka web-arhive. Vidite li ovu poruku, vaš preglednik ili uređivač ne podržava datoteke web-arhive. Preuzmite preglednik koji podržava web-arhivu, kao što je Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CD16FF.36BC6400 Content-Location: file:///C:/A31812A9/obavijestotestiranjuzapisnicari.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLI= KA HRVATSKA

UPRAVNI= SUD U ZAGREBU

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Poslovn= i broj: 7-Su-43/12

Zagreb,= 12. travnja 2012.

&n= bsp;

OBAVIJEST KANDIDATIM= A O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA<= /span>

&n= bsp;

&n= bsp;

&n= bsp;

Testiranje za izvanredni postupak prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme, radi obavlja= nja poslova radnog mjesta administr= ativnog referenta – sudskog zapisničara (4 izvršitelja), u Upravni sud u Zagrebu, temeljem javnog natječaja koji je dana 22. veljače 2012. objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21, na= web stranicama Ministarstva uprave (www.uprav= a.hr), u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilten broj: 38, te na web stranic= i (www.upravnisudrh.hr) i oglasnoj pl= oči Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, kao i na oglasnoj ploči Upra= vnog suda u Zagrebu, održat će se:

&n= bsp;

 20. travnja 2012.

u prostorijama Vi= sokog upravnog suda Republike Hrvatske

Zagreb, Frankopanska= 16, soba 109/I kat, i to;

&n= bsp;

za kandidate koji su= podnijeli prijave na javni natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar (4 izvršitelja= ):

 

-&nb= sp;         čija prezimena započinju početnim slovima A – L, s početkom u  10,00 sati=

 

-&nb= sp;         čija prezimena započinju početnim slovima M – Ž, s početkom u 11,00 sati.

 

            Testiranje kandidata koji su podnijeli prijave na javni natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisnič= ar, a koji su prethodno zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, u cilju utvrđivanja sposobnosti odnosno vještine strojopisa, obavit ć= ;e se:

 

24. travnja 2012.

u prostorijama Up= ravnog suda u Zagrebu,

Zagreb, Avenija Dubr= ovnik 6 i 8, soba 115/I kat

 

-&nb= sp;         za kandidate čija prezimena započinju početnim slovima A-L, s početkom u 09,00 sati

 

-&nb= sp;         za kandidate čija prezimena započinju početnim slovima M-Ž, s početkom u 13,00 s= ati.

 

Sukladno odredbama članka 8.,= 9. i 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglas= a u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10. i 142/1= 1.) na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene. Kandidat koji nije pristupio testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Testiranje kandidata

&n= bsp;

Test= iranje kandidata sastoji se od:

-      =     provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH – pisani test;

-      =     provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;

-      =     provjera sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u prijepisu i po diktatu

-      =     razgovora s Komisijom (intervju)

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:=

1.      Ustav RH (Narodne novine, broj 85/10.)

2.      Zakon o sudovima (Narodne novine, broj 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 116/10.= i 122/10.)

3.      Sudski poslovnik (Narodne novine, broj 158/09., 3/11. i 34/11.)<= /span>

&= nbsp;

        &= nbsp;   Pisana provjera znanja kandidata iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske = bit će vrednovana bodovima od 0 do 10, pisana provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj bit će vrednovana bodovima od 0 do 10, te provjera sposobnosti odnosno vještina kandidata iz strojopisa bit će vrednovana bodovima od 0 = do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja= te provjeri sposobnosti odnosno vještine ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

Intervju (razgovo= r) s kandidatima

 

        &= nbsp;   Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, sposobnosti odnosno vje#= 3;tine, pristupit će razgovoru sa Komisijom za provedbu javnog natječaja, koja će utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora bit ć= ;e vrednovani bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovolji= o na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.

 

        &= nbsp;   Nakon provedenog razgovora Komisija za provedbu javnog natječaja utvrdit = 63;e rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provj= eri znanja, provjeri sposobnosti odnosno vještine i razgovoru.<= /span>

 

Pravila testiranj= a

 

        &= nbsp;   Po dolasku na pisanu provjeru znanja te provjeru sposobnosti odnosno vješ= tine strojopisa od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja istovjetno= sti.

 

        &= nbsp;   Kandidatima čiju istovjetnost neće biti moguće utvrditi putem identifikacijske isprave neće biti dopušteno pristupiti provjeri = znanja, sposobnosti odnosno vještine.

 

Kandidati su na pisanu provjeru zn= anja dužni donijeti kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji te im pri pisan= oj provjeri znanja neće biti dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remeti= ti red i mir.

 

        &= nbsp;   Pisana provjera znanja traje ukupno 60 minuta, sastoji se od 10 pitanja iz osnova ustavnog ustrojstva i 10 pitanja iz područja znanja bitnog za obavljan= je poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

 

        &= nbsp;   Provjera sposobnosti odnosno vještine strojopisa obavlja se utvrđivanjem točnosti i brzine strojopisa teksta u prijepisu i po diktatu.

 

        &= nbsp;   Za vrijeme pisane provjere znanja odnosno provjere sposobnosti odnosno vještine strojopisa kandidatima neće biti dopušteno napuštati prostoriju u kojoj će se obavljati provjere, služi= ti se mobitelom, niti uznemiravati druge kandidate.

 

        &= nbsp;   U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, kandidat će biti uda= ljen iz prostorije u kojoj se obavljaju provjere te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

 

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

 

O prije= mu u državnu službu izabranog kandidata donosi se rješenje koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječ= aj. Protiv rješenja o prijemu izabranog kandidata u državnu služ= bu, kandidati imaju pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu služ= bu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

&n= bsp;

Za vrij= eme boravka u zgradi Suda pozvani kandidati su dužni poštivati ku= 3;ni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju krš= enja kućnog reda ili nepridržavanja uputa službenih osoba, kandid= ati će biti udaljeni s testiranja te će se smatrati da su povukli prijavu za javni natječaj.

 

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =          PREDSJEDNIK KOMISIJE

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;             =                =   Jakša Marušić

 

 

 

&n= bsp;

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =                  

&n= bsp;

------=_NextPart_01CD16FF.36BC6400 Content-Location: file:///C:/A31812A9/obavijestotestiranjuzapisnicari_datoteke/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQDp3g+//wAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy07DMBBF 90j8g+UtSpyyQAgl6YLHjseifMDImSQWydiyp1X790zSVEKoIBZsLNkz954743K9Hwe1w5icp0qv 8kIrJOsbR12l3zdP2a1WiYEaGDxhpQ+Y9Lq+vCg3h4BJiZpSpXvmcGdMsj2OkHIfkKTS+jgCyzV2 JoD9gA7NdVHcGOuJkTjjyUPX5QO2sB1YPe7l+Zgk4pC0uj82TqxKQwiDs8CS1Oyo+UbJFkIuyrkn 9S6kK4mhzVnCVPkZsOheZTXRNajeIPILjBLDsAyJX89nIBkt5r87nons29ZZbLzdjrKOfDZezE7B /xRg9T/oE9PMf1t/AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEApdan58AAAAA2AQAACwAAAF9yZWxzLy5y ZWxzhI/PasMwDIfvhb2D0X1R0sMYJXYvpZBDL6N9AOEof2giG9sb69tPxwYKuwiEpO/3qT3+rov5 4ZTnIBaaqgbD4kM/y2jhdj2/f4LJhaSnJQhbeHCGo3vbtV+8UNGjPM0xG6VItjCVEg+I2U+8Uq5C ZNHJENJKRds0YiR/p5FxX9cfmJ4Z4DZM0/UWUtc3YK6PqMn/s8MwzJ5PwX+vLOVFBG43lExp5GKh qC/jU72QqGWq1B7Qtbj51v0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAdGhl bWUvdGhlbWUvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbAzMTQrDIBBA4X2hd5DZN2O7KEVissuuu/YAQ5waQceg 0p/b1+XjgzfO3xTVm0sNWSycBw2KZc0uiLfwfCynG6jaSBzFLGzhxxXm6XgYybSNE99JyHNRfSPV kIWttd0g1rUr1SHvLN1euSRqPYtHV+jT9yniResrJgoCOP0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDE Dg+GrQYAAKsbAAAWAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZTW8bRRi+I/EfRntvYyd2Gkd1 qtixG0jTRrFb1ON4d7w7zezOamac1DfUHpGQEAVxoBI3Dgio1Epcyq8JFEGR+hd4Z2Z3vROvSdJG UEFzaL2zz/v9Me/MXr12P2bokAhJedL26pdrHiKJzwOahG3v9rB/ac1DUuEkwIwnpO1NifSubbz/ 3lW8riISEwT0iVzHbS9SKl1fWpI+LGN5mackgXdjLmKs4FGES4HAR8A3ZkvLtdrqUoxp4qEEx8B2 CDRITkDSIUa3xmPqE28jl9FjIChRUi/4TAy0BJIRlrDBQV0j5FR2mUCHmLU9EBfwoyG5rzzEsFTw ou3VzJ+3tHF1Ca9nREwtoC3R9c1fRpcRBAfLRqYIR4XQer/RurJV8DcApuZxvV6v26sX/AwA+z5Y anUp82z01+qdnGcJZH/O8+7WmrWGiy/xX5nTudXpdJqtTBfL1IDsz8Ycfq222thcdvAGZPHNOXyj s9ntrjp4A7L41Tl8/0prteHiDShiNDmYQ+uA9vsZ9wIy5my7Er4G8LVaBp+hIBuK7NIixjxRi3It xve46ANAAxlWNEFqmpIx9iGZuzgeCYq1ALxOcOmNXfLl3JKWhaQvaKra3ocphsKY8Xv1/PtXz5+i 4wfPjh/8dPzw4fGDHy0jh2obJ2GZ6uW3n/35+GP0x9NvXj76ohovy/hff/jkl58/rwZC+czUefHl k9+ePXnx1ae/f/eoAr4p8KgMH9KYSHSTHKF9HoNhxiuu5mQkzkcxjDAtU2wmocQJ1lIq+PdU5KBv TjHLouPo0SGuB+8IaB9VwOuTe47Cg0hMFK2QvBPFDnCXc9bhotILO1pWyc3DSRJWCxeTMm4f48Mq 2V2cOPHtTVLom3laOoZ3I+KoucdwonBIEqKQfscPCKmw7i6ljl93qS+45GOF7lLUwbTSJUM6crJp RrRNY4jLtMpmiLfjm907qMNZldVb5NBFQlVgVqH8kDDHjdfxROG4iuUQx6zs8BtYRVVKDqbCL+N6 UkGkQ8I46gVEyiqaWwLsLQV9B0PHqgz7LpvGLlIoelDF8wbmvIzc4gfdCMdpFXZAk6iM/UAeQIpi tMdVFXyXuxWinyEOOFkY7juUOOE+vRvcpqGj0ixB9JuJqIjldcKd/B1M2RgT02qgqTu9OqbJ3zVu RqFzWwkX17ihVb74+nGF3m9ry96E3auqZrZPNOpFuJPtuctFQN/+7ryFJ8kegYKY36LeNed3zdn7 zzfnRfV88S151oWhQetZxA7aZuyOF07dY8rYQE0ZuSHN4C1h7wn6sKjpzMGTFKewNIKfupJBgIML BTY0SHD1EVXRIMIpDO11TzMJZcY6lCjlEg6LZrmSt8bD4K/sUbOpDyG2c0isdnlgl1f0cn7WKNgY rUJzoM0FrWgGZxW2ciVjCra9jrC6VurM0upGNdMUHWmFydrF5lAOLi9Mg8XCmzDUIBiFwMurcPTX ouGwgxkJtN9tjPKwmChcZIhkhAOSxUjbPR+juglSnitzhmg7bDLog+MpXitJa2m2byDtLEEqi2ss EJdH702ilGfwLErA7WQ5sqRcnCxBR22v1VxuesjHadsbwzkZfsYpRF3qORKzEO6cfCVs2p9azKbK Z9Fs5Ya5RVCHqw/r9zmDnT6QCqm2sIxsaphXWQqwREuy+i83wa0XZUBFNzqbFitrkAz/mhbgRze0 ZDwmvioHu7SifWcfs1bKJ4qIQRQcoRGbiH0M4depCvYEVMJ1h+kI+gHu5rS3zSu3OWdFV74RMzi7 jlka4azd6hLNK9nCTUMqdDBPJfXAtkrdjXHnN8WU/AWZUk7j/5kpej+B24eVQEfAhxtigZGulLbH hYo4dKE0on5fwOBgegdkC9zvwmtIKrinNv8Lcqj/tzVneZiyhkOk2qchEhT2IxUJQvagLZnsO4VZ Pdu7LEuWMTIZVVJXplbtETkkbKh74Kre2z0UQaqbbpK1AYM7mX/uc1ZBo1APOeV6czpZsffaGvin Jx9bzGCU24fNQJP7v1CxGA9mu6qlN+T53ls2RL+YjVmNvCpAWGkraGVl/5oqnHOrtR1rzuLlZq4c RHHeYlgsBqIU7pCQ/gf2Pyp8Zr926A11yPehtyL4eKGZQdpAVl+ygwfSDdIujmBwsos2mTQr69ps dNJeyzfrC550C7knnK01O0u8z+nsYjhzxTm1eJHOzjzs+NquLXQ1RPZkicLSOD/ImMCYr2XlL1l8 dA8CvQXfDCZMSZNM8J1KYJihB6YOoPitREO68RcAAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAN0ZCftgAA ABsBAAAnAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbC5yZWxzhI9NCsIwFIT3 gncIb2/TuhCRJt2I0K3UA4TkNQ02PyRR7O0NriwILodhvplpu5edyRNjMt4xaKoaCDrplXGawW24 7I5AUhZOidk7ZLBggo5vN+0VZ5FLKE0mJFIoLjGYcg4nSpOc0IpU+YCuOKOPVuQio6ZByLvQSPd1 faDxmwF8xSS9YhB71QAZllCa/7P9OBqJZy8fFl3+UUFz2YUFKKLGzOAjm6pMBMpburrE3wAAAP// AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEA6d4Pv/8AAAAcAgAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRf VHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCl1qfnwAAAADYBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAADABAABf cmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAABkCAAB0 aGVtZS90aGVtZS90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAMQOD4atBgAAqxsAABYA AAAAAAAAAAAAAAAA1gIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEADdGQ n7YAAAAbAQAAJwAAAAAAAAAAAAAAAAC3CQAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5hZ2Vy LnhtbC5yZWxzUEsFBgAAAAAFAAUAXQEAALIKAAAAAA== ------=_NextPart_01CD16FF.36BC6400 Content-Location: file:///C:/A31812A9/obavijestotestiranjuzapisnicari_datoteke/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CD16FF.36BC6400 Content-Location: file:///C:/A31812A9/obavijestotestiranjuzapisnicari_datoteke/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CD16FF.36BC6400--